برچسب گذاری توسط: ۸۲ درصد کاربران تلگرام زیر ۱۸سال هستند

0

۸۲ درصد کاربران تلگرام زیر ۱۸سال هستند

۸۲ درصد کاربران تلگرام زیر ۱۸سال هستند کاربران تلگرام >بیراه نیست اگر بگوییم پدیده «تلگرام‌بازی» تبدیل به رایج‌ترین سرگرمی کودکان و نوجوانان ایرانی شده است. این حرف ما را هم سخنگوی سازمان ثبت احوال...